Hallsbergs Bowlingcenter - Företagsmeddelande
Vi erbjuder er reklamplats på våra tio skärmar som sitter en på varje bana.

Pris:
6 mån 2000:-
1 år 4000:-

Kontakta Taytalus för mer info. Tel: 0582-133 23

Reklam i hallen


Site Builder drivs av  Vistaprint